Cursos

El programa POEJ contempla 10 itineraris formatius. Trobareu actiu el formulari d’inscripció.

La impartició de la formació es realitzarà de dilluns a divendres en cada un dels cursos.

Certificats de professionalitat

  1. Atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials. (nivell 2)
  2. Gestió de trucades de teleassistència. (nivell 2)
  3. Serveis de restaurant. (nivell 2) 
  4. Neteja de superfícies i mobiliari en edificis i locals. (nivell 1)
  5. Activitats auxiliars de magatzem. (nivell 1) Es realitzaran 2 cursos.
  6. Activitats de venta. (nivell 2)

Formacions a mida 

  1. Auxiliar de cuina i restauració.
  2. Auxiliar administratiu/va i atenció al client.
  3. Operari/a de magatzem.

Requisits d’entrada per als Certificats de Professionalitat i Formacions a mida segons nivell acadèmic:

En funció del nivell, els C.P tenen uns requisits formatius per accedir-hi:

C.P de nivell 1: Sense requisits d’entrada.
C.P de nivell 2: Graduat escolar o E.S.O, PFI/PQPI amb una nota mitjana igual o superior a un 8 o la prova d’accés a CFGM.
Formació a mida: Sense requisits d’entrada.

Anuncios