Cursos

El programa POEJ contempla 7 itineraris formatius que començaran entre abril i maig. Trobareu actiu el formulari d’inscripció.

La impartició de la formació es realitzarà de dilluns a divendres en cada un dels cursos.

 Inici Juny de 2018

  1. Atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials (nivell 2)
  2. Gestió de trucades de teleassistència (nivell 2)
  3. Serveis de restaurant (nivell 2) 
  4. Neteja de superfícies i mobiliari en edificis i locals (nivell 1)
  5. Activitats auxiliars de magatzem (nivell 1) Es realitzaran 2 cursos.
  6. Activitats de venta (nivell 2)

Requisits d’entrada per als Certificats de Professionalitat segons nivell acadèmic:

En funció del nivell, els C.P tenen uns requisits formatius per accedir-hi:

C.P de nivell 1: Sense requisits d’entrada.
C.P de nivell 2: Graduat escolar o E.S.O, PFI/PQPI amb una nota mitjana igual o superior a un 8 o la prova d’accés a CFGM.

Es realitzarà un curs d’una setmana de preparació per superar les proves d’accés a Certificats de nivell 2 per aquelles persones que no compleixen els requisits d’entrada.

Anuncios